X
مطالب موجود برای 'خرمشهر'
افزایش 3 برابری قطارهای مسافری جهت بازگشت زائرین حسینی
با شروع موج برگشت زائرین حسینی در ایام اربعین، قطارهای خرمشهر به تهران به بیش از ۳ برابر ایام عادی افزایش یافت.
یکشنبه، 27 شهریور 1401 - 10:33
 
  • banner
  • pegah1
  • famran
  • Untitled-24
  • bank-sh
طراحی سایت